Je kan bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze specialisatie is onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid, AD(H)D en ASS. 


Als ouder of volwassene kan je op eigen initiatief langskomen. Je hebt geen doorverwijzing nodig

Je kan terecht voor:

 • uitgebreid intelligentieonderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid of leerstoornissen;
 • intelligentieonderzoek in het kader van uw terugbetalingsaanvraag voor logopedische sessies (aangepast verlaagd tarief);
 • screening van aandacht- en concentratievaardigheden;
 • screening van de executieve functies en leervaardigheden: aandacht en concentratie, geheugen, planning en organiseren, cognitieve flexibiliteit, responsinhibitie, enzovoort;
 • verkennende screening ASS
  met oog op handelingsgericht advies;
 • onderzoek ASS via een ADOS-afname;
 • onderzoek bij (vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen;
 • het opmaken van een informatieverwerkingsprofiel bij vermoeden van hoogsensitiviteit of prikkeloverbelasting;
 • belevingsonderzoek als peiling naar het algemeen welbevinden (zelfbeeld en identiteit, hechting, familiale of schoolse zorgen, emotionele leeftijd, ...) wanneer u meer inzicht en tools wil krijgen bij signalen of gedragingen die u opvangt van uw kind en waar woorden momenteel nog ontbreken.

Afhankelijk van de vraagstelling kan een diagnostisch onderzoek één tot meerdere sessies en onderzoeken in beslag nemen. Elk onderzoek gebeurt steeds op maat en in voorafgaand transparant overleg. Onderzoek kan ook gebeuren zonder dat dit gekoppeld is aan een therapeutisch traject.


Wanneer jonge kinderen het onderzoek spannend vinden, zijn ze welkom om vooraf en samen met mama of papa te komen kennismaken met de therapeut en het materiaal.

Na afloop volgt een uitgebreid adviesgesprek. Je ontvangt een uitgebreide handelingsgerichte verslaggeving met daarin alle testresultaten en observaties, interpretaties en advies. 


Indien gewenst en aangewezen kan ook jouw kind aanwezig zijn om op een laagdrempelige manier en in gepaste bewoordingen op maat de resultaten te vernemen. Indien gewenst worden de resultaten nadien in het bijzijn van de ouders met de school of context besproken. 


Onze therapeuten werken vanuit een eigentijdse visie op welzijnszorg waarbij we jou of jouw kind in zijn geheel bekijken en alle deelfacetten in kaart proberen te brengen. We hebben daarbij aandacht voor capaciteiten en talenten, valkuilen en groeimogelijkheden en trachten van daaruit een concreet ontwikkelingsprofiel op te maken.


De meerwaarde van ons multidisciplinaire team is bovendien dat wij vanuit verschillende visies naar jouw kind kijken en dat wij erg kritisch zijn voor elkaar en de besluiten die wij als collega's neerschrijven.


We testen enkel wanneer het nodig is en wanneer de resultaten jou doelgericht vooruit kunnen helpen. Onderzoek is bij ons gericht op leren begrijpen wat zich toont en hoe hierop in te spelen. Het uitgangspunt voor testing is bij ons dus een inkijk krijgen in het brein van jou of jouw kind, met als doel om na te gaan wat geaccepteerd dient te worden en wat aangepast kan worden om tegemoet te komen aan de noden die er zijn.


Wij stellen geen diagnoses, dat kan enkel een psychiater of neuroloog.

Bij een vraag naar een eventuele diagnosestelling werken wij wel nauw samen met artsen die aan de hand van onze onderzoeksverslagen tot diagnostestelling kunnen overgaan. 

Intelligentieonderzoek


Een IQ-test is een waardevol hulpmiddel om het potentieel van je kind te meten en te begrijpen. Als ouder krijg je een beter inzicht in de cognitieve capaciteiten van je kind wat op zijn beurt kan leiden tot betere ondersteuning en begeleiding bij het leren. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen aangevraagd worden.

Autismeonderzoek


Wanneer je bij jezelf of jouw kind de aanwezigheid van ASS vermoedt, kan je bij ons terecht voor onderzoek en bijhorende handelingsgerichte adviezen of begeleiding. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen aangevraagd worden.

Aandacht- en concentratieonderzoek


Een aandacht- en concentratieonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de aandacht en concentratie worden gemeten. Er zijn veel psychologische testen die mogelijke problemen met aandacht en concentratie onderzoeken, zoals de Bourdon-Vos test, de TEA-Ch en de D2 test. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen aangevraagd worden.


Belevingsonderzoek


Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we de beleving van je kind in beeld brengen. We vormen ons een beeld over zijn of haar denkwereld, gedachten, gevoelens, fantasieën, ervaringen, herinneringen, verlangens, angsten en spanningen enzovoort. Dit kan zowel voor kinderen als voor jongeren aangevraagd worden.

Neuropsychologisch onderzoek


Een neuropsychologisch onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we leer-en ontwikkelingsmoeilijkheden in beeld brengen. Een neuropsychologisch onderzoek helpt je om je (leer)gedrag beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen aangevraagd worden.

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
8:00 – 21:00

Zaterdag
8:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden