Wat is een aandacht- en concentratieonderzoek?

Een aandacht- en concentratie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de aandacht en concentratie worden gemeten. Er zijn veel psychologische testen die mogelijke problemen met aandacht en concentratie onderzoeken, zoals de Bourdon-Vos test, de TEA-Ch en de D2 test. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen aangevraagd worden. 


Een aandacht- en concentratieonderzoek kan gebruikt worden bij verschillende doeleinden:

 • als aanvullende test bij een gerichte studiebegeleiding of studiekeuze
 • bij onverklaarde verminderde leerresultaten van je kind 
 • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis
 • om inzicht te krijgen in hoe aandachtsproblemen te verhelpen 
 • als gefundeerd antwoord op de vraag 'moet er niet gewoon wat meer inspanning zijn?' of 'moet hij niet gewoon meer leren?'
 • om inzicht te krijgen in de capaciteiten van een kind op vlak van aandacht en concentratie
 • om antwoord te bieden in de achterliggende reden van aandachtsproblemen
 • om aandachtsmoeilijkheden als concentratiestoornis te onderscheiden van andere oorzaken zoals stress, angst, overbevraging
 • als onderzoek bij vermoeden van ADD of ADHD


  Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen een aandacht- en concentratietest afleggen?

  Kinderen kunnen doorgaans een aandacht- en concentratietest afleggen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Binnen de praktijk wordt enkel gebruik gemaakt van erkende, gestandaardiseerde diagnostische testen. We maken o.a. gebruik van TEA-Ch, D-Kefs, Color Word Test, Tower Test, gestandaardiseerde vragenlijsten, diagnostisch klinisch interview enzovoort. Indien uit het verkennend intakegesprek (of uit de doorverwijsbrief) blijkt dat inzicht in het cognitieve intelligentieprofiel noodzakelijk is, kan bijkomend ook de afname van een intelligentietest worden voorgesteld.


  Hoe lang duurt een aandacht- en concentratietest?

  De duur van dit onderzoek kan variëren tussen 90 minuten tot een voormiddag. Dit omvat de tijd die nodig is om het kind zich vertrouwd te laten voelen met de praktijk en de therapeut, het beluisteren van de eigen hulpvraag van het (oudere) kind, een duidelijke uitleg over waarom jouw kind deze test aflegt, de testing zelf en de eventuele pauzes tussendoor. Het is belangrijk om te begrijpen dat een uitgebreide en grondige evaluatie van iemands capaciteiten tijd en aandacht vergt en dat wij pas starten wanneer het kind zich zichtbaar comfortabel voelt. Omdat we kinderen graag inspraak geven, vragen we hen steeds zelf ook welke vraag zij hebben en wat ze zelf willen weten over hoe hun brein werkt.


  Mag ik als ouder aanwezig zijn tijdens een testafname?

  Als ouder mag je meestal niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek van je kind. Tijdens het testen is het belangrijk om externe invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten zodat je kind zich optimaal kan concentreren op de taken. Uiteraard verwelkomen we jullie samen en is er voldoende tijd voorzien om samen aan te komen en nadien afscheid te nemen. 


  Als ouder kan je wachten in de wachtzaal bij een tasje thee of koffie. Ouders die niet in onze praktijk wachten, ontvangen ongeveer een kwartiertje voor het einde van de test een telefonisch bericht van ons. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer je kind te angstig is, kan je als ouder buiten het gezichtsveld van je kind in de testruimte wachten.


  Adviesgesprek na het onderzoek

  Na het onderzoek worden de resultaten door ons verwerkt, geanalyseerd en in verband gebracht met de ontwikkelingsfase van je kind, jullie hulpvraag en de ruimere context van het kind (school en thuisomgeving). Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan geeft je veel meer informatie dan louter een cijfer of kwalificatie. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe reageerde je op fouten? Hoe beluisterde je de opdrachten?  


  Als ouder ontvang je een uitgebreid schriftelijk verslag dat mondeling met jullie wordt besproken. Hierbij besteden we aandacht aan de scores op de verschillende testonderdelen maar vooral ook aan wat deze scores voor jouw kind en zijn of haar welbevinden en leervermogen betekent. In het verslag nemen we telkens ook specifieke ondersteuningsmogelijkheden voor de school op.


  We ondersteunen jullie in hoe jullie de resultaten kunnen vertalen naar jullie kind. Maar evenzeer is jullie kind nadien ook welkom om de resultaten en ondersteuningsmogelijkheden van ons te vernemen.


  Krijgt mijn kind na de test ook feedback?

  We vinden het heel belangrijk dat kinderen gehoord worden in de vragen die zij hebben. Daarom ontvangen zij als zij dat willen op hun maat de nodige uitleg bij de resultaten van de test. We vergelijken het brein daartoe met een fabriek waarin elk teamlid een specifieke taak moet volbrengen wil de fabriek goed kunnen draaien. Elk teamlid staat daarbij voor een intellectuele vaardigheid. Doordat kinderen de teamleden leren kennen, ontdekken zij hoe hun brein werkt en wordt het voor hen heel normaal dat sommige teamleden misschien wel uitzonderlijk werk leveren en dat andere teamleden ondersteuning nodig hebben.
  Groepspraktijk De Bolderkar
  Nederholbeekstraat 35

  9680 Maarkedal  Maandag – vrijdag
  8:00 – 21:00

  Zaterdag
  8:00 – 15:00

  Copyright © Alle rechten voorbehouden