Het is alsof ik hier even een andere wereld mag instappen. Schoenen uit, wereld uit. Dit is mijn plekje waar ik ruimte vind om in mijzelf op zoek te gaan naar wat ik nodig heb voor hierbuiten.


V. 32 jaar

In januari 2021 groeide Praktijk De Bolderkar uit tot een multidisciplinaire groepspraktijk. Nadat Nancy de praktijk 8 jaar alleen runde - toen nog vanuit haar woning in Etikhove, trekken vanaf januari ook anderen mee aan de (bolder)kar.

Op een nieuwe plek, midden in de natuur van de Vlaamse Ardennen, die ze samen met haar gezin renoveerde en tot een warme thuis maakte voor onze cliënten.


Als klap op de vuurpijl ontving Nancy als cadeau het logo voor de nieuwe praktijk, ontstaan in een samenwerking tussen een aantal cliënten die elkaar tijdens een groeikampje leerden kennen.

In een betekenisvol beeld verwerkten zij de wielen van de bolderkar, de geborgenheid van het nest, de stenen waarmee we zo vaak werken, de laagjes die we trachten te ontrafelen, de metafoor van de steen die kringen maakt in de rivier, het veilige wiegen, het gevoelsvat dat we verkennen, de cocon die we willen bieden, het nest van waaruit je kan uitvliegen, de rimpelingen die we doorgeven, de groeiringen van een boom, ...

De Bolderkar wordt gedragen - of getrokken ;-)
voor en door onze kinderen, jongeren en volwassenen!

Glunderen, blunderen en groeien krijgt hier alle kansen. 

Je meert hier aan op het moment dat jouw roeiboot zich in onrustig water bevindt. Of op zijn minst in onbekend vaarwater. Je boot schommelt, je zoekt waar je het beste kan gaan zitten, in de hoop dat de boot niet omslaat pak je de grote en onhandige roeispanen vast. Wij peddelen graag met je mee, omdat we weten dat het met z’n tweetjes makkelijker is om de boot in evenwicht te houden.


Jij blijft de roeier, al kan onze boot hier onverwacht wel eens een andere richting nemen dan jij koos. We hebben er niets op tegen om een tijdlang met één roeispaan te roeien, zodat we even rondjes draaien om op adem te komen.


Die roeispaan is verliesgericht. Hij staat symbool voor de aandacht die we richten op het verlies en de pijn die je voelt. De andere riem, waar jij misschien nog niet aan kan of nog geen zin in hebt, is de herstelgerichte riem. Hij staat voor verder gaan, voor het opruimen van wat binnenin niet meer klopt voor jou, voor zorgzame verwerking en het herinrichten van je leven na wat jou overkwam. Beide roeispanen zijn beurtelings nodig om de boot in beweging te brengen en naar rustiger of bekender water te varen.

Glunderen. Blunderen. Groeien. Drie woorden die zoveel vertellen over hoe wij naar jullie kijken. Wij helpen jullie om met jullie volle potenteel in het leven te staan. Dat is wat groeien voor ons betekent. Het is groeien naar je-zelf, het is ontdekken wat je echte eigenheid is en hoe je die in verbinding wil brengen met anderen. Het is opruimen wat je niet langer nodig hebt. Groeien volgt een curve die - als het goed is - niet pijlsnel de hoogte in gaat. Het is een samenspel van glunderen en blunderen.


Die woorden vertellen zoveel over hoe wij naar jullie kijken. We vinden niet dat onze cliënten ziek zijn en dus handelen we daar ook niet naar.  We nemen niet enkel de begaande paden van protocollen en richtlijnen. Contact en verbinden zijn onze kernwaarden. We voelen wel dat jullie hier aanmeren op het moment dat jullie boot even niet meer vooruit raakt op eigen kracht. Op dat moment reiken we graag beide peddels aan en werken we verlies- én herstelgericht, op jouw tempo en koers.


Dat doen we in ons warme nest, waar standaardprocedures, poespas en dure woorden ontbreken. Daar houden we niet van. Bij ons meer je aan op een rustige plek, middenin het groen, in een huiselijke en ongedwongen sfeer. Bij therapeuten die naast een jarenlange ervaring en opleiding ook gewoon mens zijn en naast hun hoofd vooral hun hart laten spreken.

Vacatures


Wil jij graag jouw intrek nemen in dit warme nest?
Kom dan even langs voor een babbel. De koffie staat klaar.


Momenteel staan onderstaande vacatures open:

 • een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor volwassenen (wervingsreserve)
 • een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog voor kinderen en jongeren (wervingsreserve)
 • een seksuoloog of relatietherapeut met langdurige psychotherapieopleiding (afgerond of io)
 • een erkend gezondheidstherapeut met sterke psychotherapeutische achtergrond
 • wie zich niet in een vakje laat duwen maar wel voelt waarover dit gaat

Wij vragen dat je

 • bewust kiest voor onze visie op eigentijdse welzijnszorg in een warme en huiselijk praktijkhuis
 • werkt in een zelfstandigenstatuut en minimum 3 dagdelen (van 4u) per week wenst te werken.
 • geëngageerd bent om jarenlang deel uit te maken van ons team en de groepspraktijk.


Wij bieden je

 • een ontvangst in een kleine teamwerking in een landelijk gelegen praktijkhuis met warme, huiselijk ingerichte individuele en groepsruimtes en een gevoels- en rituelentuin die we momenteel samen vormgeven.
 • twee maandelijks intervisie maar ook dagelijkse korte overlegmomenten onder elkaar en met de coördinator die op een betrokken, ondersteunende manier dagelijks aanwezig is in de praktijk. Ons overleg is gebaseerd op gelijkwaardigheid, vertrouwen en op zorg voor elkaar als therapeut en als mens.
 • een onderling te bepalen werkurenregeling met ruime flexibiliteit.
 • het werken in een gevestigde praktijk met een sterke reputatie.
 • de mogelijkheid om te specialiseren in doelgroep en thema's.


Ben je van mening dat jij een meerwaarde kan betekenen binnen De Bolderkar, contacteer ons via info@praktijkdebolderkar.com met jouw cv en wat jouw JA voor onze praktijk betekent.


Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal
Maandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00