Angelique Glorieus

Eén- en meerjarige opleidingen

 • Bachelor in het Onderwijs met aansluitend banaba Bijzonder Onderwijs
  Katho Kortrijk
 • Integratief verlies-, rouw-, en traumatherapeut 
  vzw De Bleekweide (3j)
 • Kindertalentenfluisteraar
  Luk Dewulf (3d)
 • Traineropleiding Stop 4-7
 • Kindermindfulnesstrainer
  IAm olv David Dewulf
 • Vrijwilliger bij hsp Vlaanderen

Al van kindsbeen af leek het voor Angelique vrij duidelijk wat ze tijdens haar latere leven zou gaan doen. Haar poppen waren steevast kinderen die in de klas zaten en iedere blanco muur werd met de nodige verbeelding een bord.

Angelique studeerde dan ook logischerwijs af als leerkracht. Ze had een bijzondere voorliefde voor kinderen met zorgnoden en hoogsensitiviteit en behaalde haar banaba  Bijzonder Onderwijs. Na 12 jaar in het Bijzonder Onderwijs keerde zij terug naar het regulier onderwijs. Na enkele jaren voor de klas voelde Angelique dat ze meer tijd wou vrij maken voor het individuele kind en zijn context. Ze waagde de sprong naar het werken als zorgcoördinator in een lagere school. Tijdens het werken als zorgcoördinator merkte ze hoe belangrijk het is om verder te kijken dan het schoolse probleem op zich. Hoe belangrijk het is om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun levensvaardigheden om ze vandaaruit op school opnieuw 

te kunnen motiveren.


Tijdens haar opleiding tot kindertrainer in de mindfulness en het daarbij horende persoonlijke groeiproces brak haar eigen verlies- en verwerkingsproces in alle hevigheid los. Een jaartraject rond persoonlijke groei was de start van anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren.  Ze ontdekte hoe krachtig en bevrijdend het voelt om steeds dichter bij je eigen kern te komen. Van daaruit startte zij de driejarige opleiding tot integratief verlies-, rouw- en traumatherapeut.


In de begeleiding van kinderen en jongeren vindt Angelique het belangrijk om, in verbinding met en op het tempo van de jongere, op zoek te gaan naar een manier van het veruiterlijken van hun binnenwereld op een wijze die bij hen past.

Vertrekkend vanuit hartsverbinding gelooft Angelique in het versterken van de draagkracht van kinderen door het in beweging zetten van hun binnenwereld. 

Niet alleen door te praten, des te meer door een manier te zoeken die bij de jongere past.  Dat kan in velerlei vormen: creatief, muzikaal, beelden, … zonder dat je daarvoor aanleg of talent moet hebben.

Vanuit haar eigen verlieservaring ontwikkelde zij een grote affiniteit met rouw.  Ruimte en tijd creëren om naar de rauwe pijn te gaan die de dood met zich meebrengt, deze omarmen en taal kunnen geven is een weg die zij graag bewandelt met kinderen en jongeren.  


Naast therapeut (i.o.) is zij ook mama van 2 tieners en laadt zij haar batterijen op door het beoefenen van mindfulness, door te wandelen en te fietsen.

Wees welkom met jouw pijn, verdriet, kwaadheid, … Samen en op jouw tempo mag je met Angelique op zoek gaan. Vanuit liefdevolle aandacht en zonder oordeel nodigt ze jou uit om jouw kracht te (her)ontdekken.

 

 

Je kan Angelique contacteren via angelique@praktijkdebolderkar.com of via 0472/39 01 11.


Tijdens consultaties is Angelique niet bereikbaar uit respect voor de cliënt. Maar als je een berichtje nalaat, belt ze jou snel terug. 

 
 
 
 
 

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal

+32 499 613 777

info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.