Waarom al die signalen?

Dat is voor ons de bril van waaruit we kijken.


Gevoelens willen gevoeld worden. Als je die wegstopt omdat het ongemakkelijk voelt of omdat je hebt geleerd dat je die niet mag tonen vinden die gevoelens wel een andere weg naar buiten. Zo ontstaat signaalgedrag.


Dat is gedrag waarmee kinderen en jongeren ons willen tonen dat iets voor hen echt niet oké aanvoelt en pijn doet, maar waarvoor ze de woorden nog niet hebben gevonden. En dus ook de oplossing (nog) niet.

Hier leggen we net daarom niet zomaar een plakkertje op de wonden. Of een quick-fix op het gedrag. We kijken ernaar tot we weten wat het kind ons wil tonen in al die signalen. Enkel zo kan de onderliggende pijn krijgen wat ze nodig heeft.

Kinderen en jongeren kunnen individueel of samen met hun gezin terecht bij:

 • emotionele moeilijkheden: weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, onzekerheid, stresshantering, overprikkeling, moeizame emotieregulatie, onvoldoende weerbaarheid, depressiviteit, onzekerheid, identiteitsvragen, faalangst en paniekaanvallen, piekeren
 • rouwbegeleiding en verliesverwerking
 • psychosomatische klachten zoals hoofdpijn en buikpijn
 • traumaverwering en verwerking van ingrijpende levenservaringen
 • begeleiding voor, tijdens en na scheiding
 • hechtingsproblemen of moeilijkheden in de ouder-kindrelatie
 • begeleiding wanneer de ontwikkeling zorgen vraagt (autisme, hoogbegaafdheid, AD(H)D, leerstoornissen)
 • signaalgedrag zoals eetproblemen, slaapproblemen, onverklaarbare leerproblemen, onverklaarbare woedeuitbarstingen


   Een goede samenwerking start bij de eerste ontmoeting. Nadat jij jouw aanmelding hebt doorgestuurd, legt coördinator Nancy jouw vraag voor in ons team en beslissen we samen wie jouw begeleiding opneemt. Die collega contacteert jou binnen de week.


   Voelen jullie beiden de klik? Dan plannen jullie samen een kennismakingsgesprek in. Tijdens dit gesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Wij stellen gerichte vragen rond jouw hulpvraag, jij kan al jouw vragen over ons en onze werkwijze op ons afvuren. 


   Na dit kennismakingsgesprek beslis je of we samen verder gaan. Het is belangrijk dat je jou vrij en veilig voelt om samen verder op weg te gaan. Niets is daarbij verplichtend. Dat is het hier nooit. Jij blijft de kar trekken.


   Bij kinderen en jongeren plannen we soms een verkennende fase in. We vinden het belangrijk om ook met jouw zoon of dochter na te gaan wat hun hulpvraag is, of zij zich net zoals jij ook goed voelen bij ons enzovoort. Na deze verkennende fase volgt een adviesgesprek waarbij we de eerste bevindingen bekijken en een therapieplan of -doel afspreken. Het adviesgesprek is dus het startschot voor de verdere therapie. 

   In drukke periodes kan het zo zijn dat wij een korte wachtlijst hebben. Hiervan verwittigen we jou zo snel als mogelijk. Indien nodig, zoeken we samen met jou naar een plek waar je sneller terecht kan.


   Mochten wij toch niet de juiste expertise in huis hebben om met jouw vraag aan de slag te gaan, dan verwijzen we jou gericht door naar collega's in ons netwerk waar we al jarenlang mee samenwerken.


   Wil je graag langskomen? Heel welkom. 

   Woorden ontdekken bij emotionele pijn is een intense en persoonlijke ervaring. Niet elke methode, werkwijze of interventie voelt voor elke cliënt geschikt of vertrouwd. We vertrekken steeds vanuit de visie van de cliënt, vanuit respect voor zijn of haar achtergrond, leefwereld en visie.


   Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. En dat we daarvoor met heel veel liefde alle registers open trekken: een gesprek in onze huiselijke plek kan worden aangevuld met tekenen, boetseren, samen wandelen, drama, verhalen,  spel, rituelen, lichaamswerk, metaforen en symbolen, enzovoort.


   De verschillende therapievormen die we aanbieden ontdek je hieronder.   ROUW & VERLIES

   Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies.


   In onze praktijk is ook nauwe palliatieve ondersteuning mogelijk.

   BEELDENDE THERAPIE

   Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je maakt contact met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Je gebruikt daarbij verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut stapt mee in het proces van uitdrukken, betekenisverlening en inzicht over wat het beeld verhult of onthult.

   COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

   Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

   In lichaamsgerichte therapie gaan we aan de slag met een brede waaier lichaamsgerichte technieken en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat inzichten uit gesprekstherapie geïntegreerd worden in je lichaam. We werken via focussen, beweging, ontspanninsoefeningen, visualisatie, regulatie, holistic pulsing en emotioneel lichaamswerk. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo bovendien verkend en veruiterlijkt worden. 

   Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo graag of makkelijk over praten. Wat ze nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél zien tijdens het spelen. De taal van een kind is spelen, fantaseren, kijken, knutselen, tekenen, voelen, … Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag. Speltherapie kan ook worden ingezet om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of over wat je als ouder opmerkt, zonder dat daaraan therapie verbonden is.

   Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit.


   ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve stoornis,  verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.  Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.


   LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

   SPELTHERAPIE

   ACT

   Groepspraktijk De Bolderkar
   Nederholbeekstraat 35

   9680 Maarkedal   Maandag – vrijdag
   8:00 – 21:00

   Zaterdag
   8:00 – 15:00

   Copyright © Alle rechten voorbehouden