Een goede samenwerking start bij de eerste ontmoeting. Daarom willen we met veel zorg en aandacht tijd besteden aan jouw vraag of zorg. Wanneer we jouw aanmelding hebben ontvangen via het contactformulier op onze website, gaat onze coördinator Nancy na welke therapeut met jou aan de slag kan. 


Die therapeut neemt binnen de week na jouw aanmelding telefonisch contact met je op. De therapeut stelt zichzelf aan jou voor en stelt jou vervolgens een aantal vragen. Waar loop je tegenaan? Wat wens je of wat verwacht je? Wat zou voor jou een goed moment zijn om langs te komen?


Je vertelt jouw verhaal beknopt, dit geen intakegesprek. Het is wel een moment waarop je voeling kan krijgen met wie we zijn en wat we doen. Het is belangrijk dat je jou vrij en veilig voelt om samen verder op weg te gaan. Niets is daarbij verplichtend. Dat is het hier nooit. Jij blijft de kar trekken.


Voelen jullie beiden de klik? Dan krijg je doorgaans binnen de twee weken na jouw aanmelding een een eerste afspraak.


In drukke periodes kan het voorvallen dat wij een korte wachtlijst hebben. Hiervan verwittigen we jou zo snel als mogelijk. Indien nodig, zoeken we samen met jou naar een plek waar je sneller terecht kan.


Bij een aanmelding voor een kind of jongere ontmoeten we meestal de ouder(s) of een andere vertrouwenspersoon eerst apart omdat we het belangrijk vinden dat ook de ouders een klik voelen en ons hun volle vertrouwen kunnen schenken om met hun kind op weg te gaan. 


Wil je graag langskomen? Heel welkom. 

Woorden ontdekken bij emotionele pijn is een intense en persoonlijke ervaring. Niet elke methode, werkwijze of interventie voelt voor elke cliënt geschikt of vertrouwd. We vertrekken steeds vanuit de visie van de cliënt, vanuit respect voor zijn of haar achtergrond, leefwereld en visie.


Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. En dat we daarvoor met heel veel liefde alle registers open trekken: een gesprek in onze huiselijke plek kan worden aangevuld met tekenen, boetseren, samen wandelen, drama, verhalen,  spel, rituelen, lichaamswerk, metaforen en symbolen, enzovoort.


De verschillende therapievormen die we aanbieden ontdek je hieronder.ROUW & VERLIES

Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies.


In onze praktijk is ook nauwe palliatieve ondersteuning mogelijk.

BEELDENDE THERAPIE

Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je maakt contact met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Je gebruikt daarbij verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut stapt mee in het proces van uitdrukken, betekenisverlening en inzicht over wat het beeld verhult of onthult.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

In lichaamsgerichte therapie gaan we aan de slag met een brede waaier lichaamsgerichte technieken en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat inzichten uit gesprekstherapie geïntegreerd worden in je lichaam. We werken via focussen, beweging, ontspanninsoefeningen, visualisatie, regulatie, holistic pulsing en emotioneel lichaamswerk. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo bovendien verkend en veruiterlijkt worden. 

Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo graag of makkelijk over praten. Wat ze nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél zien tijdens het spelen. De taal van een kind is spelen, fantaseren, kijken, knutselen, tekenen, voelen, … Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag. Speltherapie kan ook worden ingezet om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of over wat je als ouder opmerkt, zonder dat daaraan therapie verbonden is.

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit.


ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve stoornis,  verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.  Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.


LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

SPELTHERAPIE

ACT

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
8:00 – 21:00

Zaterdag
8:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden