Waarom al die signalen? Dat is voor ons de bril van waaruit we kijken.


Gevoelens willen gevoeld worden. Als je die wegstopt, omdat het ongemakkelijk voelt, of omdat je hebt geleerd dat je die niet mag tonen, vinden die gevoelens wel een andere weg naar buiten. Zo ontstaat signaalgedrag.

Hier leggen we net daarom niet zomaar een plakkertje op de wonden. We kijken ernaar, tot we weten wat signalen willen vertellen. Zodat de onderliggende pijn kan krijgen wat ze nodig heeft.

Volwassenen kunnen apart of als koppel terecht voor:

 • emotionele problemen en pijn (eenzaamheid, depressie,
  angst, weinig zelfvertrouwen, …)
 • (werk)stressgerelateerde klachten en burn-out
 • begeleiding bij rouw en breed verlies
 • begeleiding bij HSP en overprikkeling
 • identiteitsvragen en persoonlijke ontwikkeling
 • traumaverwerking (misbruik, ongeval, hechting, …)
 • psychosomatische klachten
 • middelengebruik en milde verslaving
 • mantelzorgbegeleiding
 • relationele- en gezinsproblemen
 • intergenerationele patronen of pijn

Kinderen en jongeren kunnen apart of met hun gezin terecht voor:

 • emotionele problemen en pijn (somberheid, depressie,
  laag zelfbeeld, hechtingsproblemen, angsten, eenzaamheid, identiteitsvragen, faalangst, …)
 • begeleiding bij rouw en breed verlies
 • begeleiding bij hoogsensitiviteit en prikkelgevoeligheid
 • gedragsproblemen en signaalgedrag (woedeaanvallen, pesten,
  jezelf pijn doen, milde eetproblemen, druggebruik, ...)

 • opvoedingszorgen, problemen op school, …
 • ouderbegeleiding bij afgestemd opvoeden
 • diagnostisch onderzoek en begeleiding bij de algemene ontwikkeling van het kind (ASS, emotionele ontwikkeling, hoogbegaafdheid, aandacht en concentratie, prikkel- en informatieverwerking enzovoort)

Woorden ontdekken bij emotionele pijn is een intense en persoonlijke ervaring. Niet elke methode, werkwijze of interventie voelt voor elke cliënt geschikt of vertrouwd. We vertrekken steeds vanuit de visie van de cliënt, vanuit respect voor zijn of haar achtergrond, leefwereld en visie.


Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. En dat we daarvoor met heel veel liefde alle registers open trekken: een gesprek in onze huiselijke plek kan worden aangevuld met tekenen, boetseren, samen wandelen, drama, verhalen,  spel, rituelen, lichaamswerk, metaforen en symbolen, enzovoort.ROUW & VERLIES

Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies. In onze praktijk is ook nauwe palliatieve ondersteuning mogelijk.

BEELDENDE THERAPIE

Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je maakt contact met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Je gebruikt daarbij verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut stapt mee in het proces van uitdrukken, betekenisverlening en inzicht over wat het beeld verhult of onthult.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo graag of makkelijk over praten. Wat ze nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél zien tijdens het spelen. De taal van een kind is spelen, fantaseren, kijken, knutselen, tekenen, voelen, … Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag. Speltherapie kan ook worden ingezet om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of over wat je als ouder opmerkt, zonder dat daaraan therapie verbonden is.

LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

In lichaamsgerichte therapie gaan we aan de slag met een brede waaier lichaamsgerichte technieken en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat inzichten uit gesprekstherapie geïntegreerd worden in je lichaam. We werken via focussen, beweging, ontspanninsoefeningen, visualisatie, regulatie, holistic pulsing en emotioneel lichaamswerk. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo bovendien verkend en veruiterlijkt worden. 

SPELTHERAPIE

ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit.


ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve stoornis,  verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.  Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.


Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal
Maandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00