Psychotherapie

Tijdens ons leven komen we kleine en grote verliezen tegen. Het kan gaan om een overlijden van iemand die je dierbaar is, een scheiding, iemand in je gezin die te kampen heeft met ziekte. Men kan zichzelf even verliezen. Of het gevoel ergens bij te mogen horen en jezelf te mogen zijn. Het kan gaan over verlies van een onbezorgde kindertijd of relatie, maar ook om pesterijen, een verandering van school of werk.


Verlies is voor ons een ruim begrip. We geloven dat bij ieder mens waar het leven even vast lijk te lopen, verlies een thema is. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe pijn achterlaat.


Geen pijn gaat echter weg tot het ons geleerd heeft wat we moeten weten. In het ontdekken van wat de pijn ons vertelt over onze noden, behoeften en verlangens, ontstaat heling waardoor we opnieuw in onze kracht komen te staan.


Verlies en verdriet horen bij het leven. Maar het kan ook betekenen dat we even de koers en de cadans in ons leven kwijt zijn. Dat kan als een verlieservaring in het nu, een oud verdriet weer oproept. Misschien heeft een oude verlieservaring onvoldoende ruimte en aandacht gekregen en stapelt het zich op in de tijd.


We geloven erin dat voor wie wil ontdekken hoe hiermee om te gaan, een uitgestoken hand een wereld van verschil kan maken. Verlies is echter steeds een intense en persoonlijke ervaring. We werken daarom integratief vanuit een divers aanbod. Dat wil zeggen dat onze therapeuten naast de voor velen gekende gesprektherapie ook cliëntgerichte-, creatieve-, en cognitieve gedragstherapie combineren. Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft.

GESPREKSTHERAPIE

Gesprekstherapie is een overkoepelende therapievorm binnen psychotherapie. Samen met de therapeut ontdek je waar je precies tegenaan loopt. En wat hiervoor mogelijke oorzaken en uitwegen zijn. Je ontdekt inzichten en een eigen taal om jouw achterliggende behoefte te verwoorden. De therapeut heeft als buitenstaander een andere kijk op wat je brengt en kan via het stellen van gerichte vragen verheldering teweeg brengen. Gesprekstherapie wordt vaak gecombineerd met aanvulende therapievormen.

ROUW & VERLIES

BEELDENDE THERAPIE

Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je gebruikt verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut geeft aandacht aan de betekenisverlening en samen maken we de transfer naar het dagelijkse leven. 

SPELTHERAPIE

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

GEZINSCOACHING

Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies.

Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo graag of makkelijk over praten. Wat ze nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél zien tijdens het spelen. De taal van een kind is spelen, fantaseren, kijken, knutselen, tekenen, voelen, … Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag. Speltherapie kan ook worden ingezet om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of over wat je als ouder opmerkt, zonder dat daaraan therapie verbonden is.

In gezinscoaching nesten we rondom jouw nest. Voor ieder kind dat geboren wordt, delen de ouders een droom. In de tederheid van die droom ligt ook een open weg met onzekerheden, vragen en mogelijkheden tot (eigen) groei verscholen. Onze gezinscoaching is vrij van etiketten plakken of one-size-fits-all oplossingen bij opvoeding. We ondersteunen je bij de zoektocht in je ouderschap. Je leert géén opvoedingsmethode. De focus is de band met je kind en het persoonlijke groeiproces van jou en jouw kind(eren) doorheen het ouderschap. Op die manier kan je gaan ontdekken dat ouderschap zoveel meer is dan alleen kinderen grootbrengen. Zo geven we (vroege) ontwikkeling alle kansen.


(MANTEL)ZORG-COACHING

Mantelzorgcoaching is er om u als zorgvrager zolang mogelijk te helpen binnen de context die u en/of uw familie wil. De therapeut gaat samen met jou op zoek naar wat wel nog kan bij een persoon met dementie of langdurige ziekte. Wat is praktisch haalbaar?  Waar vind je een dagbesteding voor je zieke partner? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe blijf je zelf staande? Hoe leg je de (klein)kinderen uit wat er aan de hand is? De therapeut gaat samen met jou en jouw context op zoek naar deze antwoorden en bied jou graag zorg op maat, zodat zowel u als uw context op een verbindende manier vanuit eenzelfde ondersteuningsteam geholpen kan worden.

EMDR

EMDR of 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing' is een vorm van therapie voor volwassenen, kinderen en jongeren die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. EMDR helpt je om weer rust en geluk te vinden, te gaan vertrouwen in jezelf en in de toekomst, goede relaties te hebben met mensen om je heen, door negatieve ervaringen en boodschappen uit het verleden te verwerken en los te laten. 

PESSOTHERAPIE

Binnen de pessopsychotherapie gaan we ervan uit dat wat we als mens geboren worden met verschillende natuurlijke behoeften. Het leven leidt er soms toe dat die behoeften niet of onvolledig kunnen worden ingevuld tijdens onze kindertijd of het latere volwassen leven. Dit tekort kan zich mentaal en lichamelijk tonen.

Wanneer je het gevoel hebt dat je steeds met hetzelfde vastloopt, ergens op blokkeert maar er onvoldoende de vinger kan op leggen, kan luisteren naar je lichaam het gemis voelbaar maken.
Pessopsychotherapie kan je helpen om dit naar buiten te brengen om zo te ontdekken wat je nodig hebt. Deze therapievorm brengt woorden bij dat aanvoelen en die non-verbale ervaring. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo verkend en veruiterlijkt worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Lees hier onze Cookieverklaring.
Accepteren