Emoties zijn niets anders dan gevoelens die ervaren willen worden. Als je die wegstopt, omdat het ongemakkelijk voelt, of omdat je hebt geleerd dat je die niet mag tonen, vinden die gevoelens wel een andere weg naar buiten. 

Hier leggen we net daarom niet zomaar een plakkertje op de wonden. We kijken ernaar, tot we weten wat de pijn jou wil vertellen.

Woorden ontdekken bij emotionele pijn is een intense en persoonlijke ervaring. We werken daarom integratief vanuit een divers aanbod. De therapeuten in onze praktijk gebruiken daarbij ook werkvormen die aanvullend zijn op gesprekstherapie. Ook via tekenen, boetseren, drama, verhalen, rituelen, metaforen en symbolen kunnen levensgebeurtenissen worden verwerkt, oude patronen worden losgelaten en nieuwe manieren van 'zijn' en groei worden bekrachtigd.

Niet elke methode, werkwijze of interventie voelt voor elke cliënt geschikt of vertrouwd. We vertrekken steeds vanuit de visie van de cliënt, vanuit respect voor zijn of haar achtergrond, leefwereld en visie.


Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. En dat we daarvoor met heel veel liefde alle registers open trekken. 

GESPREKSTHERAPIE

Gesprekstherapie is een overkoepelende therapievorm binnen psychotherapie. Samen met de therapeut ontdek je waar je precies tegenaan loopt. En wat hiervoor mogelijke oorzaken en uitwegen zijn. Je ontdekt inzichten en een eigen taal om jouw achterliggende behoefte te verwoorden. De therapeut heeft als buitenstaander een andere kijk op wat je brengt en kan via het stellen van gerichte vragen verheldering teweeg brengen. Gesprekstherapie wordt vaak gecombineerd met aanvullende therapievormen.

ROUW & VERLIES

BEELDENDE THERAPIE

Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je maakt contact met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Je gebruikt daarbij verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut stapt mee in het proces van uitdrukken, betekenisverlening en inzicht over wat het beeld verhult of onthult.

SPELTHERAPIE

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

GEZINSCOACHING

Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies.

In gezinscoaching nesten we rondom jouw nest. Voor ieder kind dat geboren wordt, delen de ouders een droom. In de tederheid van die droom ligt ook een open weg met onzekerheden, vragen en mogelijkheden tot (eigen) groei verscholen. Onze gezinscoaching is vrij van etiketten plakken of one-size-fits-all oplossingen bij opvoeding. We ondersteunen je bij de zoektocht in je ouderschap. Je leert géén opvoedingsmethode. De focus is de band met je kind en het persoonlijke groeiproces van jou en jouw kind(eren) doorheen het ouderschap. Op die manier kan je gaan ontdekken dat ouderschap zoveel meer is dan alleen kinderen grootbrengen. Zo geven we (vroege) ontwikkeling alle kansen.


(MANTEL)ZORG-COACHING

Mantelzorgcoaching is er om u als zorgvrager zolang mogelijk te helpen binnen de context die u en/of uw familie wil. De therapeut gaat samen met jou op zoek naar wat wel nog kan bij een persoon met dementie of langdurige ziekte. Wat is praktisch haalbaar?  Waar vind je een dagbesteding voor je zieke partner? Hoe zorg je voor jezelf? Hoe blijf je zelf staande? Hoe leg je de (klein)kinderen uit wat er aan de hand is? De therapeut gaat samen met jou en jouw context op zoek naar deze antwoorden en biedt jou graag zorg op maat, zodat zowel u als uw context op een verbindende manier vanuit eenzelfde ondersteuningsteam geholpen kan worden.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit.


ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve stoornis,  verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.  Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.


LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

In lichaamsgerichte therapie gaan we aan de slag met een brede waaier lichaamsgerichte technieken en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat inzichten uit gesprekstherapie geïntegreerd worden in je lichaam. We werken via focussen, beweging, ontspanninsoefeningen, visualisatie, regulatie, holistic pulsing en emotioneel lichaamswerk. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo bovendien verkend en veruiterlijkt worden. 

Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo graag of makkelijk over praten. Wat ze nog niet goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél zien tijdens het spelen. De taal van een kind is spelen, fantaseren, kijken, knutselen, tekenen, voelen, … Al spelend worden ervaringen, gevoelens en behoeften geëxploreerd en wordt er geëxperimenteerd met andere of nieuwe vormen van gedrag. Speltherapie kan ook worden ingezet om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind of over wat je als ouder opmerkt, zonder dat daaraan therapie verbonden is.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie
en nieuws over ons aanbod.


Onze algemene voorwaarden en privacy policy kan u via deze link nalezen.

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal

+32 499 613 777

info@praktijkdebolderkar.com


Copyright 2020.