Een goede samenwerking start bij de eerste ontmoeting. Daarom willen we met veel zorg en aandacht tijd besteden aan jouw vraag of zorg. Wanneer we jouw aanmelding hebben ontvangen via het contactformulier op onze website, gaat onze coördinator Nancy na welke therapeut met jou aan de slag kan. 


Die therapeut neemt binnen de week na jouw aanmelding telefonisch contact met je op. De therapeut stelt zichzelf aan jou voor en stelt jou vervolgens een aantal vragen. Waar loop je tegenaan? Wat wens je of wat verwacht je? Wat zou voor jou een goed moment zijn om langs te komen?


Je vertelt jouw verhaal beknopt, dit geen intakegesprek. Het is wel een moment waarop je voeling kan krijgen met wie we zijn en wat we doen. Het is belangrijk dat je jou vrij en veilig voelt om samen verder op weg te gaan. Niets is daarbij verplichtend. Dat is het hier nooit. Jij blijft de kar trekken.


Voelen jullie beiden de klik? Dan krijg je doorgaans binnen de twee weken na jouw aanmelding een een eerste afspraak.


In drukke periodes kan het voorvallen dat wij een korte wachtlijst hebben. Hiervan verwittigen we jou zo snel als mogelijk. Indien nodig, zoeken we samen met jou naar een plek waar je sneller terecht kan.


Bij een aanmelding voor een kind of jongere ontmoeten we meestal de ouder(s) of een andere vertrouwenspersoon eerst apart omdat we het belangrijk vinden dat ook de ouders een klik voelen en ons hun volle vertrouwen kunnen schenken om met hun kind op weg te gaan. 


Wil je graag langskomen? Heel welkom. 

Woorden ontdekken bij emotionele pijn is een intense en persoonlijke ervaring. Niet elke methode, werkwijze of interventie voelt voor elke cliënt geschikt of vertrouwd. We vertrekken steeds vanuit de visie van de cliënt, vanuit respect voor zijn of haar achtergrond, leefwereld en visie.


Dat is een mond vol om te zeggen dat we er vanuit gaan dat iedere persoon een unieke benadering nodig heeft. En dat we daarvoor met heel veel liefde alle registers open trekken: een gesprek in onze huiselijke plek kan worden aangevuld met tekenen, boetseren, samen wandelen, drama, verhalen,  spel, rituelen, lichaamswerk, metaforen en symbolen, enzovoort.


De verschillende therapievormen die we aanbieden ontdek je hieronder.ROUW & VERLIES

Rouw en verlies zijn intense en persoonlijke ervaringen. Belangrijk is dat de pijn die we voelen bij rouw en verlies er mag zijn. Wat je voelt en misschien al jaren opkropte mag je hier benoemen, in beweging brengen, naar buiten brengen, mag je laten zijn, een plek geven of constructief veruiterlijken. In rouwtherapie werken we verliesgericht (je bent bezig met het verlies, haalt herinneringen op, je richt een hoekje in met een foto, je laat het verdriet toe met alle gevoelens die erbij horen, …) én herstelgericht (je gaat je leven opnieuw herinrichten na het verlies, je leert nieuwe vaardigheden aan, zoekt afleiding, probeert nieuwe rollen uit, je gaat op zoek naar wie je bent, …). Hier mag je op eigen tempo ontdekken hoe je beide kan gebruiken om je te bewegen doorheen het verlies.


In onze praktijk is ook nauwe palliatieve ondersteuning mogelijk.

BEELDENDE THERAPIE

Bij beeldende therapie ga je eerder dan praten vooral ervaren. Je maakt contact met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Je gebruikt daarbij verschillende media zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, collages, schrijfoefeningen, visualisaties, gedichten, verhalen, sprookjes, metaforen, rituelen en symbolen. Je hoeft absoluut geen voorkennis laat staan talent te hebben. Wat komt, is oké. De therapeut stapt mee in het proces van uitdrukken, betekenisverlening en inzicht over wat het beeld verhult of onthult.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een denkkader dat gebruikt wordt om jouw hulpvraag of klacht accuraat te analyseren en te behandelen. Op een eerder gestructureerde en schematische manier inventariseren we de klachten en de factoren die deze klachten beïnvloeden. We kijken of er een logische samenhang valt te ontdekken tussen de relevante factoren en hoe we dit kunnen verhelpen. Het cognitief gedragstherapeutisch denkkader leert ons gedachten, gevoelens en gedrag elkaar continu beïnvloeden.

In lichaamsgerichte therapie gaan we aan de slag met een brede waaier lichaamsgerichte technieken en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Lichaamsgerichte oefeningen zorgen ervoor dat inzichten uit gesprekstherapie geïntegreerd worden in je lichaam. We werken via focussen, beweging, ontspanninsoefeningen, visualisatie, regulatie, holistic pulsing en emotioneel lichaamswerk. Wat diep in ons, soms onbewust, vastzit en tot allerlei klachten leidt kan zo bovendien verkend en veruiterlijkt worden. 

Acceptance and Commitment Therapy is een therapievorm die niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en psychologische flexibiliteit.


ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve stoornis,  verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn.  Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.


Voor ieder kind dat geboren wordt, delen de ouders een droom. In de tederheid van die droom ligt ook een open weg met onzekerheden, vragen en mogelijkheden tot (eigen) groei verscholen. Onze gezinscoaching is vrij van etiketten plakken of one-size-fits-all oplossingen bij opvoeding. We ondersteunen je bij de zoektocht in je ouderschap. De focus is de band met je kind en het persoonlijke groeiproces van jou en jouw kind(eren) doorheen het ouderschap. Op die manier kan je gaan ontdekken dat ouderschap zoveel meer is dan alleen kinderen grootbrengen. Door kortdurend mee te nesten rondom jouw nest geven we (vroege) ontwikkeling alle kansen.


LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

OUDERCOACHING       

ACT

RELATIETHERAPIE

Als je samen besluit aan je relatie te werken, maar het idee hebt dat je dit nog niet op eigen kracht kan, ben je heel welkom. Relatietherapie betekent dat je met twee aan het werk wordt gezet onder de warme begeleiding van een therapeut.


De therapeut biedt geen pasklare oplossingen aan, maar geeft jullie de kans om in de veilige omgeving van de therapieruimte weer tot een opbouwende communicatie te komen.


Hoewel er tijdens relatietherapie ook individueel kan worden gewerkt, ligt de klemtoon op jullie als koppel. Samen onderzoeken we de disbalans en gaan we op zoek naar een nieuw evenwicht.STRESSCOACHING

Stresscoaching kan zuurstof brengen wanneer je te veel ballen in de lucht moet houden en daardoor op het werk of thuis niet kan zijn wie je zou willen zijn. 


Staat stress op het werk in de weg van wie je bent thuis of bij wie je graag ziet?

Blijft er na een lange werkdag geen energie meer over voor jezelf, je gezin of je partner? Signaleert je lichaam dat je op de rem moet gaan staan?


In onze praktijk specialiseerden twee collega's zich daarnaast ook in burn-outbegeleiding bij overmatige stress en/of na trauma.


Voel je welkom.
GEZINSTHERAPIE

Wanneer onderlinge spanningen, trauma of opvoedings- en ontwikkelingsproblemen het gezin uit balans brengen ben je welkom in gezinstherapie. Bij gezinstherapie komen meestal alle gezinsleden op gesprek. Samen met de therapeut worden zij zich bewust van onderlinge reacties op elkaar, van hun eigen patronen en pijn en leren zij begrijpen welke invloed ze op elkaar hebben. Samen wordt gezocht naar een andere visie op het probleem, een visie van waaruit terug geborgenheid, warmte en communicatie kan groeien.

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden