De lessen gaan door op woensdagnamiddag in De Maalzaak in Etikhove. De lessenreeks bestaat uit 8 lessen van telkens een uur. De kinderen worden begeleid door twee gecertificeerde en ervaren Rots en Water trainers, nl. Nancy (integratief psychotherapeute) en Kathy (ergotherapeute).


Deelname bedraagt 195 euro voor de volledige lessenreeks, inclusief thuiswerkopdrachten en tips voor ouders rond hoe je het aangeleerde verder kan verdiepen. Terugbetaling is mogelijks volgens de voorwaarden van jouw mutualiteit.


Wens je graag bijkomende feedback tijdens of na de lessenreeks? Een feedbackgesprek kan je apart aanvragen en bedraagt 70 euro.


Na het volgen van de basistraining kan je deelnemen aan de voortgezette training waarin we het aangeleerde verdiepen en verrijken met de hulp van onze pony's. Heb je hiervoor interesse? Laat het ons weten!


DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE TRAININGEN VAN DIT SCHOOLJAAR ZIJN GESLOTEN. DE EERSTVOLGENDE BASISTRAINING ZAL DOORGAAN IN SEPTEMBER 2024. INSCHRIJVEN KAN VANAF DE ZOMERVAKANTIE.

Rots en Water
(8-delige lessenreeks)


De Rots & Water weerbaarheidstraining leert je om in contact met anderen sterk te zijn als een rots en buigzaam te zijn als water. Rots en Water zijn uitersten die je kan (leren) combineren om te tonen wat je wil.


Je leert

- je sterk voelen in je eigen lichaam

- op jezelf en je eigen kracht te vertrouwen

- je eigen binnenkant en reactiepatronen kennen
- kracht en rust vinden in je buik

- jezelf te tonen vanuit zelfvertrouwen
- grenzen aanvoelen bij jezelf en bij anderen
- hoe leuk het is om te durven doen wat je wil
- wat voor jou oké voelt en wat niet
- lichaamstaal gebruiken
- jezelf te beheersen en te herpakken

- mentale en innerlijke kracht gebruiken

- wat het verschil is tussen jouw eigen waarheid en de mening van de ander

- omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen

- eigen persoonlijke ruimte voelen en deze durven innemen

- in actie komen in verlammende situaties

- verbindend communiceren vanuit contact met je eigen behoeften


Als jij nu denkt "Hoe doe je dát?" ben je heel erg welkom!


Belangrijk om te weten! Omdat we merken dat veel ouders vragen of er ook Rots en Water trainingen zijn voor kinderen met (vermoeden van) ADHD en/of ASS werken we binnenkort een gerichte training uit. Wanneer je bij jouw kindje mogelijke aanwezigheid van ADHD en/of ASS vermoedt, vragen we jou om nog even de gerichte training af te wachten.Tot binnenkort

Nancy en Kathy

De Plusgroepen gaan één keer per maand door op donderdagvoormiddag (9u30 tot 11u30) en dit vanaf september tot juni.  We werken met een groepje van maximaal 6 kinderen. De kinderen worden begeleid door Daisy Van Canegem en Nancy Baecke.


Data 2024-2025: 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december, 20 januari, 20 februari, 17 maart, 24 april, 22 mei en 19 juni.


Je schrijft in voor het volledige schooljaar en betaalt hiervoor 80 euro per voormiddag. Terugbetaling is mogelijk volgens de voorwaarden van jouw mutualiteit.


De inschrijvingen voor de Plusgroepen van dit schooljaar zijn gesloten. Je kan wel al inschrijven voor komend schooljaar.

Plusgroep lagereschool

plusgroep voor snelle, nieuwsgierige denkers van 8 tot 11 jaar


Voor snelle, creatieve denkers is het vaak moeilijk om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten of op hun niveau te worden uitgedaagd en gevoed. Veel hoogbegaafde kinderen ervaren daardoor bewust of onbewust het gevoel anders te zijn of misbegrepen te worden. 


In onze praktijk specialiseerden verschillende collega's zich in het diagnostisch onderzoek en begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Sinds corona raakten onze plusgroepjes ondergesneeuwd en spitsten we ons vooral toe op individuele kind- en ouderbegeleiding. Dat blijven we doen, maar we willen ook gehoor geven aan jullie vraag om hoogbegaafde kinderen in contact te brengen met ontwikkelingsgelijken.


Onze plusgroepjes zijn daarom terug van (even) weggeweest!


Vanaf schooljaar 2023-2024 brengen we hoogbegaafde kinderen en snelle denkers opnieuw samen. Zodat ze samen met ontwikkelingsgelijken inzicht kunnen krijgen in hun eigen leer- en denkproces, zodat ze ook eens in de leerkuil terecht kunnen komen en op hun maat worden uitgedaagd, zodat ze samen met andere snelle, creatieve denkers tot een evenwichtig en realistisch zelfbeeld kunnen komen en kunnen groeien in hun vriendschapsverwachtingen en wensen over wie ze kunnen maar bovenal willen zijn.


Heel welkom,

Nancy en Daisy
De eerste sessie gaat door op donderdag 21 maart van 9u30 tot 11u30. De volgende sessies gaan door op donderdag 18 april, 16 mei en 13 juni. We ontvangen jullie in Praktijk De Bolderkar (Nederholbeekstraat 35 in Maarkedal).


Deelname aan het volledige traject van 4 voormiddagen bedraagt 320 euro. Onze sessies komen in aanmerking voor terugbetaling als groepspsychotherapie, bevraag jouw mutualiteit naar hun voorwaarden. Inschrijven kan tot 15 maart 2024 via de knop hierboven.

Plusgroep voor kleuters

plusgroep voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong


Vraag een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong om een regenboog te tekenen, dan wil die een échte regenboog tekenen. Met alle kleurschakeringen, met regen én zon. Want zo ontstaat een regenboog, toch? Als die kleuter ziet hoe blijf de juf wordt van het kliederen en kladderen van andere kinderen in de klas, dan zal die kleuter dit gaan nabootsen. Geen enkel kind wil anders zijn dan de anderen. Zo eenvoudig kan het verliezen van je eigen kleur al starten vanaf de kleuterklas.

 

Door kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong samen te brengen met ontwikkelingsgelijken willen we hen de kans bieden om hun eigen kleur te ontdekken en te tonen.

 

Vanaf schooljaar 2023-2024 brengen we snelle denkers en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong opnieuw samen tijdens een maandelijkse Plusgroep. Tijdens dit traject van vier voormiddagen krijgen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:

 

-         inzicht in hun eigen denk- en leerproces

-         uitdaging op maat, succes- én faalervaringen inclusief

-         groeiprikkels voor een volwaardig zelfbeeld

-         schoolaanvullende en uitdagende cognitieve verrijking

-         kennis van hun eigen snelle hoofdje


Heel welkom,

Nancy en Daisy
Deelname bedraagt 10 euro per les. Nieuwe kinderen kunnen gratis een proefles volgen. Inschrijven voor één of meerdere lessen kan (tot één dag voordien) via mail naar nienke@praktijkdebolderkar.com. 

Kinderyoga 

per leeftijdsgroep, van kleuter tot 12 jaar


Kinderyoga laat kinderen twinkelen. Met beide voetjes op de grond tonen ze in hun ogen het lichtje in hun hart. In kinderyoga ga je op een speelse, avontuurlijke manier je eigen krachten ontdekken en ga je op zoek naar evenwicht en licht. Een beetje twinkelingen voor een wereld vol magie! 


Onze yogalesjes (kinderyoga en ouder-kindyoga) gaan door op zondagvoormiddag. Op een tempo dat past bij zondagochtend laden we ons samen op voor de komende week. 


De kinderyogalesjes gaan door op zondag van 9u30 tot 10u30 voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Kinderen van 7 tot 12 jaar ontvangen we van 10u30 tot 11u30. We houden ons niet strikt aan de leeftijdsgrenzen, sommige kinderen voelen zich beter bij oudere of jongere kinderen - voel je welkom in het groepje dat jou past.


De volgende lessen gaan door op zondag 3 december,  7 januari, 4 februari, 3 maart, 5 mei en 9 juni. 


De eerstvolgende 'speciallekes' gaan door

- op zondag 26 november van 9u tot 10u voor kleuters en van 10u30 tot 11u30 voor kinderen uit de lagere school (ouderkindyoga)

- op zondag 18 februari (ouderkindyoga)

- zondag 24 maart (wobbelyoga)

- zondag 28 april (ouderkind)Tot binnenkort

NienkeIn 2023 bieden we verschillende edities aan. Je kan inschrijven per editie of voor meerdere edities, want ze hebben telkens een verschillende inhoud.


De eerstvolgende editie gaat door op 30 en 31 oktober 2023.


Krachtpad
beleefdagen voor kinderen uit het derde tot zesde leerjaar


Ken jij het gevoel alsof een stuk van jezelf zijn glans verloren is? Dat jouw parel ondergesneeuwd geraakt is en je niet goed meer weet (of durft voelen) wie je écht bent binnenin?


Tijdens onze beleefdagen gaan we samen op zoek naar jouw binnenkant en hoe je die terug kan laten stralen. In verbinding met anderen (her)ontdek je hoe je jezelf terug kan laten zien.

 

Wie ben ik binnenin? Welk maskergedrag wil ik niet langer?

Waarom durf ik mezelf niet te tonen? Vanwaar komt dit?

Wat wil ik wél tonen? Wat is mijn parel? Waarin wil ik stralen?

Hoe kan ik de kracht vinden om mijzelf écht te tonen?
Vinden anderen dat ook spannend en eng? Hoe doen zij dat?

Op deze en nog veel andere vragen ga je zélf het antwoord ontdekken.


Tot binnenkort

LaraDe lessenreeks bestaat uit zes lessen die telkens doorgaan op zaterdagnamiddag van 14u tot 16u. De data worden bepaald in overleg met de ouders van de deelnemende kinderen.


De inschrijvingen voor de lopende reeksen zijn momenteel gesloten. Nieuwe lessenreeksen worden binnenkort bekend gemaakt op deze plek en op onze sociale media.


Deelname bedraagt 65€ per namiddag. Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten, is terugbetaling als groepstherapie tot de helft van de deelnameprijs mogelijk.

Mindsettraining

6-delige training voor kinderen uit het eerste tot en met derde leerjaar


Als ouder willen we graag dat onze kinderen nieuwe uitdagingen aangaan, dat ze op een comfortabele manier leren zonder meteen te denken: "dit is te moeilijk voor mij, ik kan het niet".


Als je iets onder de knie wil krijgen of een uitdaging wil aangaan, helpt het om te denken: "dit is een uitdagende opdracht, hier kan ik vast veel van leren." Dat is een groei mindset.


Kinderen die op deze manier tegen zichzelf praten, beseffen dat talent niet vast staat, maar dat je vaardigheden kan ontwikkelen.


Tijdens deze training leren we:
- dat ons brein kan groeien!
- hoe we kunnen reageren op fouten
- leren = proberen
- over de leercyclus en de leerkuil
- reflecteren op ons eigen leren

- dat talent slechts deels aangeboren is
- gepaste doelen stellen
- benoemen hoe het voelt als we falen

- wat we kunnen doen bij faalangst 
- waarom veerkracht en doorzetting belangrijk zijnHeel welkom,
Nancy 


Deze tweedaagse gaat jaarlijks door tijdens de herfstvakantie, op of nabij Allerheiligen. Deelname aan de tweedaagse bedraagt 150 euro. 

Voeldagen 'Ik mis je'

voor kinderen uit de lagere school die iemand moeten missen 

Ik moet mijn papa al drie jaar missen.

Mijn beste vriendin is verhuisd. Ik mis haar.

In de papaweek mis ik mama.

Waarom kan ik niet naar mijn lievelingsjuf?

Ik wil terug naar mijn vorige klas.

Ik wil terug naar hoe het vroeger was.

Mijn mama is sinds de diagnose zichzelf niet meer, ik mis haar.

Ik vind geen plekje in de klas, ik mis vriendin rondom mij.

Ik mis de rust die we vroeger hadden thuis.

Bij ons thuis wordt niet meer gepraat.

Ik mis mijn broer, voor eeuwig en altijd.


Iedereen kent gemis en verlies. Alleen praat bijna niemand erover. Gemis is pijnlijk als je het alleen moet dragen.


Angelique organiseert deze tweedaagse voor lagere schoolkinderen die de pijn voelen om iets of iemand te moeten missen. Het gevoel mag er gewoon 'zijn'. We putten kracht uit herkenning en het samen delen. Twee voeldagen met verbondenheid door samen de natuur in te trekken, te koken en onze verhalen te delen. Niets moet, alles kan.


Tot binnenkort

AngeliqueGroepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
8:00 – 21:00

Zaterdag
8:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden