Hallo


Fijn dat jouw zoon of dochter wil deelnemen aan onze plusgroepreeks. 
Hieronder vind je het inschrijvingsformulier.


We geven graag ook volgende praktische informatie mee.


  • De betaling van het inschrijvingsgeld voor het volledige traject breng je in orde door overschrijving op rekeningnummer BE09 7370 4077 0557 met vermelding van de voornaam en naam van jouw kind. 
  • Wil je later instappen of een proefles volgen? Dat kan, laat het ons weten via onderstaand contactformulier.
  • Deelname is exclusief tussentijdse- of eindfeedback. Wil je graag gerichte feedback ontvangen, dan vragen we jou een adviesgesprek in te plannen met één van de begeleiders via nancy@praktijkdebolderkar.com.
  • Annuleren is niet mogelijk. Als je door onverwachte omstandigheden toch niet kan deelnemen, is een terugbetaling enkel mogelijk als bij annulering een plaatsvervanger wordt gevonden door jezelf.
  • We behouden ons het recht voor om de training te annuleren als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn om een goede oefengroep te vormen.
  • We behouden ons het recht voor om de verdere deelname van jouw kind te evalueren indien we vermoeden dat onze Plusgroepwerking toch niet het gepaste aanbod zou zijn voor julllie kind.


Warme groeten,

Nancy en Daisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e leerjaar
3e leerjaar
4e leerjaar
5e leerjaar
6e leerjaar
 
 
 
 
 
 

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
8:00 – 21:00

Zaterdag
8:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden