Inschrijven voor de lessenreeksen in schooljaar 2022 - 2023 doe je makkelijk via deze link.


Je kan vanaf nu inschrijven voor de reeks Superhelden in het voorjaar van 2023. Deze reeks is er voor kinderen uit het 1e t.e.m. 6e leerjaar.


Deelname bedraagt 165 euro voor de volledige lessenreeks, inclusief tussentijdse feedbackmomenten, thuiswerkopdrachten en wekelijkse tips voor ouders rond hoe je het aangeleerde thuis kan gebruiken en verder inoefenen.


Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten, is terugbetaling als groepstherapie mogelijk.


Rots en Water - nieuwe data!

per leeftijdsgroep, van 1e leerjaar tot 1e middelbaar

De Rots & Water weerbaarheidstraining leert je om in contact met anderen sterk te zijn als een rots en buigzaam te zijn als water. Rots en Water zijn uitersten die je kan (leren) combineren om te zijn en te tonen wat je wil.


Rots staat voor onverzettelijk en krachtig, Water staat symbool voor buigzaam, beweeglijk, meegevend en verbindend. Samen vormen zij de balans tussen geven en nemen, tussen rekening houden met de anderen (water) en tegelijkertijd opkomen voor je eigen wensen, verlangens en overtuigingen (rots). Beide houdingen zijn nodig.


Tijdens onze training leer je 

- je sterk voelen in je eigen lichaam

- op jezelf en je eigen kracht te vertrouwen

- je eigen binnenkant en reactiepatronen kennen
- kracht en rust vinden in je buik
- grenzen aanvoelen bij jezelf en bij anderen
- hoe leuk het is om te durven doen wat je wil
- wat voor jou oké voelt en wat niet
- lichaamstaal gebruiken
- jezelf te beheersen en te herpakken

- samenwerken zonder jezelf te verliezen

- mentale en innerlijke kracht gebruiken

- omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen

- eigen persoonlijke ruimte voelen en deze durven innemen

- in actie komen in verlammende situaties


Als jij nu denkt "Hoe doe je dát?" ben je heel erg welkom!


Tot binnenkort

Nancy en Kathy


 • moeite hebben met het vinden van innerlijke rust
 • onzeker zijn over de kracht van hun eigen lichaam
 • voor zichzelf willen leren opkomen
 • snel boos of verdrietig zijn
 • gepest worden of anderen pesten
 • wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
 • ... MAAR eigenlijk is het goed voor ieder kind!

De Rots & Water training is geschikt voor jongens en meisjes
vanaf 6 jaar die:


 • nieuwe dingen spannend vinden
 • verlegen zijn en zich graag terugtrekken
 • tijdens de speeltijd snel ruzie hebben, ook zonder dat ze dit willen
 • niet weten hoe ze op een gepaste manier afstand kunnen nemen
 • om één of andere reden steeds in conflictsituaties verzeild raken
 • moeite hebben met zichzelf in veiligheid brengen
 • niet goed met verantwoordelijkheid overweg kunnen


Welke sociale vaardigheden moeten wij onze kinderen meegeven om zich staande te kunnen houden in een wereld die aan het veranderen is? Moeten zij weerbaarder (rots) worden, of juist socialer (water) worden, of wellicht een mengeling van beide?
De Rots en Watertraining is het praktische antwoord op bovengenoemde vragen en problematiek geworden.


Rots & Water heeft zijn effectiviteit al meermaals bewezen. In Nederland, waar deze methode werd ontwikkeld, wordt er al op zeer veel scholen mee gewerkt. Rots & Water wordt ondertussen in 22 landen gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen die aan den lijve willen ondervinden wat fysieke en mentale weerbaarheid is.

Bij jonge kinderen ligt de focus op het vormen van een positief zelfbeeld, waardoor ook het leven in groep fijner wordt. We staan stil bij wat vriendschap is, of je vrienden moet zijn met iedereen, hoe je voor anderen kan opkomen, hoe je voor jezelf kan opkomen zonder de ander te kwetsen, hoe je gepast afstand kan nemen van iemand waarbij je jou niet veilig voelt. We leren hoe kinderen zich kunnen inleven in een ander, wat lichaamstaal hen kan vertellen, wat winnen en verliezen betekent, … Het thema dit jaar is niet voor niets Superhelden!

Bij de oudere kinderen en jongeren ligt de nadruk op verantwoordelijkheid en keuzes maken, op het omgaan met groepsdruk en het vinden van veiligheid binnen een groep. We staan stil bij hoe je op een veilige manier kan opkomen voor jezelf en voor anderen, welke mogelijkheden je hebt als je echt heel boos wordt of je jou bedreigd voelt. We leggen de focus op het ontwikkelen van zelfreflectievaardigheden en zelfvertrouwen, om vandaaruit beheerst de juiste keuzes te kunnen maken. Voor veel van onze jongeren zijn dit heuse acrobatentoeren - het jaarthema komt niet zomaar uit de lucht gevallen!


Spelenderwijs ontwikkelen kinderen tijdens deze training sociale vaardigheden, komen zij tot zelfbesef, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en leren zij zich in een groep bewegen en handhaven. Spelenderwijs betekent ook bewegenderwijs. Door samen te leren wordt de basis gelegd om met andere mensen samen te kunnen werken en leven zonder het contact met jezelf te verliezen. 


Het Rots en Waterprogramma richt zich op

- bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en

- het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderende samenleving.

De bouwstenen van de training zijn weerbaarheid, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. 


De basistraining bestaat uit 8 wekelijkse lessen in een veilige leeftijdsgroep. Na het volgen van de basistraining kan je doorstromen naar de voortgezette training. Die bestaat eveneens uit 8 wekelijkse lessen met een slotdag met toonmoment.

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal0499/613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Maandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00