Wat is een belevingsonderzoek?

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we de beleving van je kind in beeld brengen. We vormen ons een beeld over zijn of haar denkwereld, gedachten, gevoelens, fantasieën, ervaringen, herinneringen, verlangens, angsten en spanningen enzovoort. Dit kan zowel voor kinderen als voor jongeren aangevraagd worden.


Een belevingsonderzoek kan gebruikt worden bij verschillende doeleinden:

 • bij signaalgedrag
 • bij gedragsproblemen
 • wanneer de ontwikkeling stagneert of wanneer je jou hierover zorgen maakt
 • bij depressieve stemming 
 • bij angsten
 • bij eet- en slaapproblemen
 • bij zindelijkheidsproblemen
 • bij sociale problemen


  Vanaf welke leeftijd kan een belevingsonderzoek?

  Kinderen kunnen doorgaans een belevingsonderzoek afleggen vanaf de leeftijd van 3 jaar. Naargelang de leeftijd van je kind gebruiken we (spel)observaties, tekeningen, spelletjes, rollenspel enzovoort. We gaan in verbinding met je kind en in die verbinding krijgt je kind de ruimte om zichzelf te zijn terwijl het zijn belevingswereld verkent. We werken niet enkel met jouw kind maar gaan ook in gesprek met jullie, jullie ontvangen als ouders mogelijks ook een aantal bijkomende vragenlijsten. 


  Hoe lang duurt een belevingsonderzoek?

  Afhankelijk van je vragen tijdens het verkennend gesprek, kan het onderzoek variëren tussen 2 à 4 sessies.

  Belevingsonderzoek kan op zichzelf bestaan. Er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.


  Mag ik als ouder aanwezig zijn tijdens een testafname?

  Als ouder mag je meestal niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek of de begeleiding van je kind. Als ouder kan je wachten in de wachtzaal bij een tasje thee of koffie. 


  Adviesgesprek na het onderzoek

  Tijdens de nabespreking bespreken we de verschillende thema’s die je kind aanbracht. We kijken naar wat je kind toonde en of dit overeenkomt met zijn leeftijd en/of ontwikkelingsfase. Hoe sterk is je kind op vlak van taal, motoriek en schoolse domeinen? Hoe vaardig is het in het erkennen en uiten van gevoelens? Hoe is zijn of haar emotieregulatie? Hoe gaat het om met moeilijke zaken? Hoe kijkt je kind naar andere kinderen of volwassenen? Wat wil het kind tonen in zijn of haar gedrag? Naar welke signalen vraagt het ons te kijken? Mogelijks kunnen jullie verder na het adviesgesprek en is er geen bijkomende therapie nodig. 


  Groepspraktijk De Bolderkar
  Nederholbeekstraat 35

  9680 Maarkedal  Maandag – vrijdag
  8:00 – 21:00

  Zaterdag
  8:00 – 15:00

  Copyright © Alle rechten voorbehouden