Je hebt een vermoeden van autisme bij jezelf of jouw kind?

Wanneer je bij jezelf of jouw kind de aanwezigheid van ASS vermoedt, kan je bij ons terecht voor onderzoek en bijhorende handelingsgerichte adviezen of begeleiding. Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS gaan we steeds van start met een intakegesprek met de ouders of jouzelf als volwassene. Tijdens dit intakegesprek beluisteren we welke vraag jij graag beantwoordt wil zien, wat voor jou moeilijk is en waar je hulp bij wil. Indien onderzoek aangewezen is, wordt een testbatterij samengesteld en uitleg gegeven over het verloop van het diagnostisch onderzoek. De testmomenten worden ingepland en er worden vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen (zowel voor de ouders als voor het kind/de jongere en eventueel leerkracht). Testmomenten worden opgesplitst in vreschillende testmomenten, afhankelijk van leeftijd en concentratie. Indien nodig wordt ook een schoolobservatie ingepland.


Ons onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aanwezige symptomen en het nagaan of deze gepaard kunnen worden aan een vermoeden van autisme. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een handelinsgericht advies geformuleerd of kan indien gewenst gerichte therapie en/of auti-coaching worden opgestart. Voor diagnosestelling verwijzen we door naar een kinderpsychiater die verder bouwt op onze onderzoeken.


Bij een psychodiagnostisch onderzoek naar ASS worden o.a. volgende zaken in beeld gebracht:

 • sociaal communicatieve vaardigheden
 • cognitief vaardigheidsprofiel
 • aandachtsvaardigheden en concentratie
 • geheugencapaciteiten
 • planning en organisatievaardigheden
 • executieve vaardigheden
 • voorstellingsvermogen versus fantasie


We maken hiervoor gebruik van volgende onderzoeken of testings:

 • ontwikkelingsanamnese
 • semi-gestructureerde interviews
 • belevingsonderzoek
 • ADOS-2 (semi-gestructureerde testbatterij specifiek ontwikkeld voor ASS)
 • aanvullende tests zoals intelligentieonderzoek, klasobservatie en bijkomende vragenlijsten


  Vanaf welke leeftijd kunnen hiervoor terecht?

  Kinderen kunnen doorgaans terecht vanaf de leeftijd van 12 maanden. Binnen de praktijk wordt enkel gebruik gemaakt van erkende, gestandaardiseerde diagnostische testen afgestemd op de leeftijd van het kind, de jongere of de volwassene.  Mag ik als ouder aanwezig zijn tijdens een testafname?

  Als ouder mag je meestal niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek van je kind. Tijdens het testen is het belangrijk om externe invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten zodat je kind zich optimaal kan concentreren op de taken. Uiteraard verwelkomen we jullie samen en is er voldoende tijd voorzien om samen aan te komen en nadien afscheid te nemen. 


  Als ouder kan je wachten in de wachtzaal bij een tasje thee of koffie. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer je kind te angstig is, kan je als ouder buiten het gezichtsveld van je kind in de testruimte wachten.


  Adviesgesprek na het onderzoek

  Na het onderzoek worden de resultaten door ons verwerkt, geanalyseerd en in verband gebracht met de ontwikkelingsfase van je kind, jullie hulpvraag en de ruimere context van het kind (school en thuisomgeving). We nemen ruim de tijd om alle observaties en testresultaten aan jullie voor te leggen en samen met jullie te bespreken wat deze voor jullie kind betekenen. Indien gewenst kan op basis van dit onderzoek een gerichte therapie, auti-coaching of psycho-educatietraject worden opgestart. Therapie kan evenwel ook worden opgestart zonder voorafgaand diagnostisch onderzoek.


  Groepspraktijk De Bolderkar
  Nederholbeekstraat 35

  9680 Maarkedal  Maandag – vrijdag
  8:00 – 21:00

  Zaterdag
  8:00 – 15:00

  Copyright © Alle rechten voorbehouden