Cookieverklaring


Onze website maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers van onze websites.

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Onze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

 

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.


Functionele cookies

 

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.


Performantie cookies

 

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het populairst zijn. De door deze cookies verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt.


Third party cookies

 

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

We behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website terugvinden.

 

 

Privacyverklaring

 

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Praktijk De Bolderkar op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de coördinator van de praktijk, Nancy Baecke (Nederholbeekstraat 35, 9680 Maarkedal, BE0542 377 577).

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Nancy. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als cliënt door ons wordt gezien of ondersteund of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten,, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw begeleiding als cliënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw geestelijke gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of levenswijze, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw ondersteuning. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

 

Deze gegevens verwerken wij voor cliëntenzorg, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot ondersteuning en begeleiding en de hulpverlenersrelatie die wij daardoor met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als hulpverleners vervullen.

 

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van cliëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan derden waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van onze verwerkingsverantwoordelijke.

 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met onze verwerkersverantwoordelijke.

 

Uw rechten

 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze verwerkersverantwoordelijke via nancy@praktijkdebolderkar.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Nederholbeekstraat 35
9680 Maarkedal
+32 499 613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.