Als je wil groeien naar wie je écht bent, is De Bolderkar de plek voor jou.


Onze groepspraktijk is een warm nest voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouders die terug tot zichzelf willen komen om te kunnen groeien tot wie ze écht (willen) zijn.

We bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor wie emotioneel in de knoop zit. Voor wie plots of net al heel lang emotionele pijn voelt en breed verlies meemaakte. 


Verlies is voor ons een ruim begrip. We geloven dat bij iedere mens waar het leven even vast lijkt te lopen, (angst voor) verlies een thema is. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het ons pijn doet.


Het kan gaan om een overlijden van iemand die we graag zien, een scheiding, een verandering van school of thuis. Het kan ook gaan om pesterijen, om iemand die je dierbaar is die te kampen heeft met een ziekte. Men kan het gevoel verliezen ergens te mogen bijhoren. Of de veiligheid van een onbezorgde kindertijd. Maar ook het verlies van werk of toekomstbeeld. Of het beeld van hoe jouw gezinsleven eruit zou zien. 


Verlies kan ook betekenen dat we even de weg kwijt zijn, in onze maatschappij, in ons gezin of in onszelf. We denken dan aan onze huidige samenleving, de dingen die op ons pad komen, de keuzes die we dagelijks moeten maken, het zoeken naar een opvoedingsstijl die werkelijk bij ons past, ...


Je kan terecht bij een plotse verlieservaring maar ook wanneer een vroegere verlieservaring onvoldoende ruimte en aandacht gekregen heeft. Onverwerkt verlies dat zich opstapelt doorheen de tijd komt vaak onverwachts toch boven of toont zich in signaalgedrag. Onder klachten ligt bijna altijd een niet vertelde pijn.

Onder klachten ligt bijna altijd een niet vertelde pijn. De klacht of het signaalgedrag verdwijnt als die pijn taal mag krijgen.

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits zijn vreugdevol kinderhart.” (Pasteels, I. (2013). Scheiden in meervoud. Over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco.).


Ook scholen kunnen behoefte voelen aan ondersteuning en vorming bij het begeleiden van hun leerlingen. Zij kunnen bij ons terecht voor kortlopende of langlopende vormingen waarbij ze worden ondergedompeld in onze methodieken om op een wetenschappelijk onderbouwde maar doorleefde manier hun leerlingen te kunnen opvangen en traumasensitief onderwijs te kunnen bieden.

Scholen die geconfronteerd worden met een acute verlieservaring kunnen bij ons terecht voor coaching en ondersteuning van zowel de leerlingen als het leerkrachtenteam.

Nederholbeekstraat 35
9680 Maarkedal
+32 499 613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.