Onder klachten ligt bijna altijd een niet vertelde pijn. De klacht of het signaalgedrag verdwijnt als die pijn gedeeld wordt en taal mag krijgen.

Onze groepspraktijk is een warm nest voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die terug tot zichzelf willen komen om te kunnen groeien tot wie ze echt (willen) zijn.

We bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor wie emotioneel in de knoop zit. Voor wie plots of net al heel lang emotionele pijn voelt en breed verlies meemaakte. 


Verlies is voor ons een ruim begrip. We geloven dat bij iedere mens waar het leven even vast lijkt te lopen, (angst voor) verlies een thema is. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het ons pijn doet.


Het kan gaan om een overlijden van iemand die we graag zien, een scheiding, een verandering van school of thuis. Het kan ook gaan om pesterijen, om iemand die je dierbaar is die te kampen heeft met een ziekte. Men kan het gevoel verliezen ergens te mogen bijhoren. Of de veiligheid van een onbezorgde kindertijd. Maar ook het verlies van werk of toekomstbeeld. Of het beeld van hoe jouw gezinsleven eruit zou zien. 


Verlies kan ook betekenen dat we even de weg kwijt zijn, in onze maatschappij, in ons gezin of in onszelf. We denken dan aan onze huidige samenleving, de dingen die op ons pad komen, de keuzes die we dagelijks moeten maken, het zoeken naar een opvoedingsstijl die werkelijk bij ons past, ...


Je kan terecht bij een plotse verlieservaring maar ook wanneer een vroegere verlieservaring onvoldoende ruimte en aandacht gekregen heeft. Onverwerkt verlies dat zich opstapelt doorheen de tijd komt vaak onverwachts toch boven of toont zich in signaalgedrag. Onder klachten ligt bijna altijd een niet vertelde pijn.


Signaalgedrag toont zich op lichamelijk, cognitief en gedragsmatig niveau. Niet verwerkte onderliggende pijn veroorzaakt lichamelijke (chornische) klachten, slaapproblemen, zorgt voor mist in ons hoofd of slechtere punten bij kinderen en jongeren, voor piekergedachten die niet te stoppen zijn, het zorgt voor woede-uitbarstingen of teruggetrokken zijn, voor emotionele pijn.

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits zijn vreugdevol kinderhart.” (Pasteels, I. (2013). Scheiden in meervoud. Over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco.).


Ook scholen kunnen behoefte voelen aan ondersteuning en vorming bij het begeleiden van hun leerlingen. Zij kunnen bij ons terecht voor kortlopende of langlopende vormingen waarbij ze worden ondergedompeld in onze methodieken om op een wetenschappelijk onderbouwde maar doorleefde manier hun leerlingen te kunnen opvangen en traumasensitief onderwijs te kunnen bieden.

Scholen die geconfronteerd worden met een acute verlieservaring kunnen bij ons terecht voor coaching en ondersteuning van zowel de leerlingen als het leerkrachtenteam.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie
en nieuws over ons aanbod.

open op maandag tot  vrijdag van 8u tot 21u en op zaterdag van 8u tot 17u

telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 9u en 15u
(behalve tijdens consultaties)

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal

+32 499 613 777

info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.