Therapie


Intake en adviesgesprekken

Therapiesessie kind / jongere / volwassene

Therapiesessie koppel / gezin     

Schooloverleg


Diagnostische screening 


Intake en ontwikkelingsanamnese

Intelligentieonderzoek (korte afname ifv. logopedie)

Uitgebreid intelligentieonderzoek

Aandacht- en concentratiescreening 

Belevingsonderzoek 

Opmaak prikkelverwerkingsprofiel

Autismescreening

Forfait vragenlijsten


65 euro

65 euro

75 euro

75 euro/u75 euro

160 euro (incl. kort cijfermatig verslag)

390 euro (incl. uitgebreid schriftelijk verslag en duidings- en adviesgesprek)

390 euro (incl. uitgebreid schriftelijk verslag en duidings- en adviesgesprek)

325 (incl. 3 onderzoeksmomenten, verslaggeving en adviesgesprek)

210 euro

210 euro

75 euro


Diagnostische screenings zijn tijdsintensief, wat ook een kostenplaatje met zich meebrengt. Wij beluisteren daarom vooraf jullie hulpvraag zodat we kunnen afstemmen welke onderzoeken nodig zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden en tegelijk het kostenplaatje niet nodeloos hoog te maken.Bij het maken van jouw afspraak stem je automatisch in met de algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden zoals hier beschreven. In onze annulatievoorwaarden vragen we bijvoorbeeld om gemaakte afspraken ten laatste 48u voor de afspraak te annuleren indien je niet aanwezig kan zijn. Indien dit niet gebeurt, wordt een volledige sessie aangerekend. Wanneer afspraken meermaals (> 1 keer) niet nagekomen worden, zijn wij genoodzaakt deze aan te rekenen als vergoeding voor onze voorbereiding en gereserveerde tijd. 


Betaling gebeurt steeds contact of via jouw bankapp op het einde van elke sessie tenzij anders afgesproken.  


Bovenstaande tarieven gelden voor sessies van één uur.  In overleg kan worden besloten om de sessies te verlengen tot anderhalf uur. Dit wordt verrekend a rato van het uurtarief.


Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in een tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit, zelfs tussen de afdeling van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn.


Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen en psychotherapeuten kan je hier vinden.


Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal
Maandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00