Therapie


Intake en adviesgesprekken

Therapiesessie kind / jongere / volwassene

Therapiesessie koppel / gezin     

Schooloverleg


Diagnostisch onderzoek


Intake en anamnese

Intelligentieonderzoek (korte afname ifv. logopedie)

Uitgebreid intelligentieonderzoek

Aandacht- en concentratieonderzoek 

Autismescreening
Schriftelijk verslag


65 euro

65 euro

75 euro

75 euro/u65 euro

160 euro (incl. kort cijfermatig verslag)

390 euro (incl. uitgebreid schriftelijk veslag en duidings- en adviesgesprek)

390 euro (incl. uitgebreid schriftelijk veslag en duidings- en adviesgesprek)

210 euro

65 euro per onderzoek


Bij het maken van jouw afspraak stem je automatisch in met de algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden zoals hier beschreven. In onze annulatievoorwaarden vragen we bijvoorbeeld om ten laatste 24u voor de afspraak af te zeggen. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.


Betaling gebeurt steeds contact of via jouw bankapp op het einde van elke sessie tenzij anders afgesproken.  


Bovenstaande tarieven gelden voor sessies van één uur.  In overleg kan worden besloten om de sessies te verlengen tot anderhalf uur. Dit wordt verrekend a rato van het uurtarief.


Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in een tegemoetkoming voorzien. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit, zelfs tussen de afdeling van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn.


Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen en psychotherapeuten kan je hier vinden.


Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 Maarkedal0499/613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Maandag – vrijdag
9:00 – 22:00

Zaterdag
9:00 – 15:00