Rots en Water

per leeftijdsgroep, tot 12 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


Ben jij rots, water of beide? Hoe kan je weerbaar zijn als een rots? En tegelijk ook afstemmen op de ander zoals water dat doet? Wist je dat rots en water uitersten zijn die je kan combineren? In zo'n geval spreken we van assertiviteit. Je durft dan jouw mening en gevoelens tonen op zo'n manier dat je de ander ook in zijn waarde laat. Assertief zijn kan je pas wanneer je op jezelf en jouw eigen lichaam kan vertrouwen. 


Dit is een fysieke veerkracht- (en antipest!)training waarbij we op een speelse maar wetenschappelijk onderbouwde manier leren wat onze eigen grenzen zijn, hoe we die kunnen aangeven en hoe we die kunnen verdedigen. Als jij nu denkt "Hoe doe je dát?" ben je heel erg welkom!

Docente Stefanie is Rots en Water trainer, yogadocent, leerkracht, gezinswetenschapper en contextueel counselor. Tijdens de kampjes is psychotherapeute Nancy co-therapeut.

Kinderyoga 

per leeftijdsgroep, van kleuter tot 11 j. - start april 2021


Kinderyoga laat kinderen twinkelen. Met beide voetjes op de grond tonen ze in hun ogen het lichtje in hun hart. In kinderyoga gaan we op een speelse, avontuurlijke manier onze eigen krachten ontdekken en gaan we op zoek naar evenwicht en licht. Een beetje twinkelingen voor een wereld vol magie!
Docente Nienke is orthopedagoge en kinderyogadocente.

We bieden daarnaast ook holistische kinderyoga aan kinderen met special needs. Docente Stefanie is Rots en Water trainer, yogadocent, leerkracht, gezinswetenschapper en contextueel counselor. 

HSP groeigroepje 

per leeftijdsgroep, tot 12 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


In een klein veilig groepje doen we samen tal van ervaringsgerichte activiteiten om te mogen zijn, te voelen, creatief aan de slag te gaan en te ont-prikkelen. We maken tijd om samen te ontdekken hoe we kunnen omgaan met hooggevoeligheid. De bedoeling is mogen groeien, jezelf beter leren kennen, ont-moeten en dicht mogen blijven bij wie jij bent. 


Momenteel is er een wachtlijst voor het volgende groepje. Je kan jouw interesse al doorgeven zodat we jou vrijblijvend kunnen contacteren wanneer een volgend groepje zal worden ingericht.

Daisy is klinisch psychologe, cognitief gedragstherapeute io en HSP-deskundige. Psychotherapeute Nancy is haar co-therapeut.

Docente Nancy is leerkracht, rouw- en verliescounselor, Integratief psychotherapeut io, therapeutisch kinderyogadocente en Rots- en Water trainer.

Ik voel (me) goed 

voor kinderen van 8 tot 12 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


'Ik voel (me) goed' is een ervaringsgericht therapeutische zelfbeeldtraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar met faal- of succesangst. We komen twee dagen samen in een klein en veilig groepje zodat we volop kunnen experimenteren met nieuwe vaardigheden om meer op onszelf te kunnen en durven vertrouwen, zodat we onszelf écht kunnen laten zien.


Kinderen leren aan de hand van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die hen helpen om te gaan met gevoelens van onzekerheid en tekort aan zelfvertrouwen.


Hoe kan ik leren vertrouwen op de stresssignalen van mijn lichaam? 

Wat is innerlijke intuïtie? Waarom is dit helpend?

Wat doe ik met al dat voel-gewoel binnenin?

Welke rol heeft mijn denken op mijn gedrag? 

Hoe kan ik omgaan met complimenten? Hoe kan ik lief zijn voor mezelf?


Kinderen ontdekken de antwoorden op deze en nog meer vragen tijdens twee dagen waarin doen en ervaren voorop staan! Wie wil kan aansluitend deelnemen aan een groei- en oefengroep die start vanaf september.Talententocht voor geluksvogels

voor kinderen van 7 tot 11 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


In deze talententocht voor geluksvogels bouwen we samen een zo groot mogelijk warm nest uit. We gaan samen op weg naar meer geluk. Maar hoe doe je dat? De tien vogels uit het boek van schrijver Leo Bormans geven ons raad. Hun tips leiden ons door creatieve opdrachten en geluksmomentjes.

We leren, knutselen en werken rond droomgeluk, onze eigen waarheidskoffer, mezelf zijn, ontdekken waar ik goed in ben, loslaten en volhouden, energiegevers- en nemers, dromen realiseren en jezelf en anderen gelukkig maken. Hoe beter we onszelf leren kennen, hoe meer we kunnen doen van wat goed voor ons voelt.

(Tip: De mama’s en papa’s van deze geluksvogels kunnen als zij dat willen intussen genieten van de workshops Verbindend en Bewust Ouderschap.) 

Docente Annelies is rouw- en verliescounselor, psychotherapeute io, kinderyogadocente, ACT for kids therapeut en Rots en Water trainer.

Typ10 

van 9 tot 13 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


Typ10 is een dactylotraining voor kinderen van 9 tot 13 jaar. In 5 lessen van telkens 2 uur leren zij op een speelse manier vlot blind typen. 


Ook kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen of die omwille van spellingsmoeilijkheden willen werken met Sprint of Kurzweil kunnen deelnemen.

Momenteel is er een interesselijstvoor het volgende groepje. Je kan jouw interesse al doorgeven zodat we jou vrijblijvend kunnen contacteren wanneer een volgend groepje zal worden ingericht. De data worden vastgelegd in overleg met de ouders van de deelnemende kinderen. Onze Typ10 trainingen worden drie keer per schooljaar ingericht.


Geluk(t) 

5e en 6e leerjaar - augustus 2021


Geluk(t) is een vierdaagse training waarbij spellings- en rekenvaardigheden op speelse wijze worden verankerd met aandacht voor eigen talenten, faalangst en groeimindset. Om het nieuwe schooljaar goed te starten!

Samen met logopedisten Paulien Van Moorleghem en Trui Pappens ontvang ik tijdens deze training kinderen die de leerinhouden uit de derde graad willen opfrissen. We richten ons specifiek tot kinderen die een speelse maar wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning kunnen gebruiken bij moeilijk lopende emotionele en/of cognitieve vaardigheden.

Docente Nancy is leerkracht, rouw- en verliescounselor, psychotherapeut io, therapeutisch kinderyogadocente en Rots- en Water trainer.

Docente Nancy is leerkracht, erkend Typ10 trainer, rouw- en verliescounselor, psychotherapeut io, therapeutisch kinderyogadocente en Rots- en Water trainer.

Docente Nancy is leerkracht, rouw- en verliescounselor, psychotherapeut io, therapeutisch kinderyogadocente en Rots- en Water trainer.

Voorjaarsreeks Mindset 

1e tot 3e leerjaar - wachtlijst, extra data in overleg


Denkt jouw kind vaak op voorhand dat iets niet zal lukken?
Gaat jouw kind uitdagingen uit de weg omdat het bang is fouten te maken?

Geeft jouw kind snel op wanneer iets niet lukt?


Deze manier van denken wijst op een fixed mindset. Als je daarentegen denkt vanuit een growth mindset dan ben je ervan overtuigd dat intelligentie kan worden uitgebouwd. Je kijkt positief naar uitdagingen, gelooft in hard werken als manier om je doel te bereiken en je leert van vallen en opstaan. 

Het gevolg is dat je jezelf steeds verder blijft ontwikkelen.


In een reeks van 5 bijeenkomsten en een online ouderlezing worden kinderen gestimuleerd om te groeidenken. 


Momenteel is er een wachtlijst voor het volgende groepje. Je kan jouw interesse al doorgeven zodat we jou vrijblijvend kunnen contacteren wanneer een volgend groepje zal worden ingericht.

Kampje vol twinkelingen!
voor kinderen van 7 tot 11 jaar - wachtlijst, extra data in overleg


We ontdekken samen welke regenboog aan kleuren verstopt zit binnenin jou.

Ongemerkt en op een heel spontane manier brengen we verschillende diepzinnige thema's aan waar kinderen op deze leeftijd sterk mee bezig zijn. Hoe tonen we onze eigenheid? Hoe is iedereen anders en helemaal oké? Hoe kan ik mijn stempel drukken? Hoe kan ik mij verbinden met mezelf en vandaaruit met de ander? Welke schatten liggen verborgen in mezelf? Welke wil ik graag nog wat vaker kunnen tonen en vooral, hoe doe ik dat?


We inspireren en amuseren elkaar tijdens drie dagen vol yoga, creativiteit en plezier midden in de natuur. In een kleine groep van maximaal 10 kinderen om de veiligheid en geborgenheid te garanderen. 
Docente Nienke is orthopedagoge en kinderyogadocente. Tijdens de kampjes wordt zij bijgestaan door co-therapeut Nele, psychotherapeute en yogadocente.

Nederholbeekstraat 35
9680 Maarkedal
+32 499 613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.