Je kan bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. We gebruiken hiervoor gestandaardiseerde en genormeerde testen en vragenlijsten.

Aanmelden kan zowel op doorverwijzing (van de school, logopedist, CLB of een arts) als op eigen initiatief. Er is geen wachtlijst voor psychodiagnostisch onderzoek, je kan binnen de week terecht.

Je kan terecht voor:

  • uitgebreid intelligentieonderzoek
    of onderzoek in het kader van uw terugbetalingsaanvraag voor logopedische sessies (aangepast tarief);
  • screening van de executieve functies: aandacht en concentratie, geheugen, planning en organiseren, cognitieve flexibiliteit, responsinhibitie, enzovoort;
  • screening ASS en/of algemene ontwikkeling
  • onderzoek bij (vermoeden van) ontwikkelingsstoornissen
  • belevingsonderzoek wanneer u meer inzicht en tools wil krijgen bij signalen of gedragingen die u opvangt van uw kind en waar woorden momenteel nog ontbreken.

Onze therapeuten werken vanuit een eigentijdse visie op welzijnszorg waarbij we jouw kind in zijn geheel bekijken en alle deelfacetten in kaart proberen te brengen. We hebben daarbij aandacht voor capaciteiten en talenten, valkuilen en groeimogelijkheden en trachten van daaruit een concreet ontwikkelingsprofiel op te maken.

Afhankelijk van de vraagstelling kan een diagnostisch onderzoek één tot meerdere sessies in beslag nemen. Elk onderzoek gebeurt steeds op maat en in voorafgaand overleg met de cliënt en/of verwijzer. Wanneer jonge kinderen het onderzoek spannend vinden, zijn ze welkom om vooraf en samen met mama of papa te komen kennismaken met de therapeut en het materiaal.

Bij een vraag naar een eventuele diagnosestelling werken wij nauw samen met (door jou gekozen) kinderneurologen en (kinder)psychiaters.

Na afloop volgt een adviesgesprek met de ouder(s). Je ontvangt een uitgebreide handelingsgerichte verslaggeving met alle testresultaten en observatiegegevens. Indien gewenst en aangewezen kan ook jouw kind aanwezig zijn om op een laagdrempelige manier en in gepaste bewoordingen op maat de resultaten te vernemen.

Nederholbeekstraat 35
9680 Maarkedal
+32 499 613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.